Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Kauno lopšelio-darželio “Klevelis” patalpų nuoma ir panaudojimas 2023-2024 mokslo metais, čia

Kauno lopšelio-darželio “Klevelis” direktoriaus 2023-09-18 įsakymas Nr. V-74 “Dėl Kauno lopšelio-darželio “Klevelis” patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo”, čia


Kauno miesto savivaldybės turto nuomą reglamentuojantys teisės aktai:


Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-09-12 sprendimas Nr. T-443 “Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, minimalių pradinių įkainių patvirtinimo”, čia
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-09-12 sprendimo Nr. T-443 priedas, čia

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-05-23 sprendimas Nr. T-255 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-383 “Dėl Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo  ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, čia

Kauno miesto savivaldybės turto nuomos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija), čia

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022-07-19 sprendimas Nr. T-383 “Dėl Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo  ir vykdymo taisyklių patvirtinimo”, čia

Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, čia


Informacija atnaujinta 2024-02-07

Close Menu