Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:30 – 18:00

Vaikai :
Grupę lanko 20 vaikų.
Grupės komanda:
Mokytojos: Živilė ir Zita.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Romualda.

Grupės kontaktai:
Tel. Nr. (8-61) 86 74 95

Prioritetiniai 2023/2024 mokslo metų tikslai:
Sėkminga vaikų adaptacija grupėje. Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas. Socialinės kompetencijos ugdymas. Savarankiškumo įgūdžių tobulinimas. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvavimas respublikiniame vaikų sveikatingumo projekte „Sveikatos želmenėliai“.

Informacija atnaujinta 2023-09-01

Leave a Reply

Close Menu