Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:30 – 18:00

Vaikai :
Grupę lanko 23 vaikai, 8 mergaitės ir 15 berniukų.
Grupės komanda:
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Ramutė Šlikienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtojų padėjėja Romualda Rinkevičienė
Prioritetiniai 2018/2019 mokslo metų tikslai:
Sėkminga vaikų adaptacija grupėje. Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas. Socialinės kompetencijos ugdymas. Savarankiškumo įgūdžių tobulinimas. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvavimas respublikiniame vaikų sveikatingumo projekte „Sveikatos želmenėliai“.
Tėvų aktyvas:

Informacija atnaujinta 2019-07-19

Parašykite komentarą

Close Menu