Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:30 – 18:00

Vaikai :
Grupę lanko 21 vaikas, 8 mergaitės ir 13 berniukų.
Grupės komanda:
Vyresnioji mokytoja Živilė Ramutė Šlikienė
Mokytoja Gerada Lidija Tuominytė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Romualda Rinkevičienė

Grupės kontaktai:
Tel. Nr. (8-61) 86 74 95

Prioritetiniai 2019/2020 mokslo metų tikslai:
Sėkminga vaikų adaptacija grupėje. Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas. Socialinės kompetencijos ugdymas. Savarankiškumo įgūdžių tobulinimas. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvavimas respublikiniame vaikų sveikatingumo projekte „Sveikatos želmenėliai“.
Tėvų aktyvas:

Kristina Migonė, Tatjana Šulcienė, Agnė Pūrienė

Informacija atnaujinta 2020-01-02

Parašykite komentarą

Close Menu