Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:00 – 19:00

Vaikai :
Grupę lanko 20 vaikų, 11 mergaičių ir 9 berniukai.
Grupės komanda:
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita Sargūnienė,                                          Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rita Rimkevičienė                                Auklėtojų padėjėja Zita Šakočienė
Prioritetiniai 2018/2019 m.m. ugdymo tikslai:
Sėkminga naujai atvykusių vaikų adaptacija grupėje. Sveikatos saugojimo ir Socialinės kompetencijos ugdymas. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvauti respublikiniame projekte „Savaitė be patyčių“.
Dalyvauti respublikiniame vaikų sveikatingumo projekte „Sveikatos želmenėliai“.

Tėvų aktyvas:

Informacija atnaujinta 2019-07-19

Parašykite komentarą

Close Menu