Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:00 – 19:00

Vaikai :
Grupę lanko 20 vaikų, 11 mergaičių ir 9 berniukai.
Grupės komanda:
Vyresnioji mokytoja Zita Sargūnienė,
Mokytoja metodininkė Rita Rimkevičienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Zita Šakočienė

Grupės kontaktai:
Tel. Nr. (8-61) 80 17 94

Prioritetiniai 2019/2020 m.m. ugdymo tikslai:
Sėkminga naujai atvykusių vaikų adaptacija grupėje. Sveikatos saugojimo ir Socialinės kompetencijos ugdymas. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvauti respublikiniame projekte „Savaitė be patyčių“.
Dalyvauti respublikiniame vaikų sveikatingumo projekte „Sveikatos želmenėliai“.

Tėvų aktyvas:
Raminta Mockaitienė

Informacija atnaujinta 2020-01-02

Parašykite komentarą

Close Menu