Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Lopšelis-darželis  „Klevelis” – tai  vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Kaune,  įkūrusi  6  specialiąsias  grupes, skirtas vaikams, sergantiems astma ir/ar alergija.   Atliepiant ugdytinių  poreikius, 6 specialiosios paskirties alergiškiems vaikams skirtose grupėse, sukurta hipoalerginė aplinka, taikomas individualus vaikų maitinimas.  Specialiosios paskirties grupės dirba „Geros pradžios“ ugdymo metodo principais.

Nuo 2017 metų rugsėjo lopšelyje-darželyje „Klevelis“ veikia ir 2 bendrosios paskirties grupės, dirbančios M. Montessori pedagogikos principais. Šiose grupėse ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Lopšelis-darželis „Klevelis“ savo veiklą pradėjo 1965 metais. Iki 1993 metų įstaiga veikė kaip 69-asis vaikų darželis, 1993 metais darželis reorganizuotas į lopšelį-darželį „Klevelis“. Atsižvelgiant į Lietuvoje didėjantį įvairiais alerginiais susirgimais sergančių ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei įvertinus realią šių sveikatos problemų turinčių vaikų situaciją mieste (Kauno mieste nebuvo ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurioje būtų sudarytos sąlygos ugdytis alergijomis sergantiems vaikams), 2001 metais įstaigoje įsteigta pirmoji specialiosios paskirties grupė. 2005 metais prie Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ įkuriamas korekcinis-konsultacinis centras „Pūkas“, vykdantis visuomenės švietimą vaikų, sergančių astma ir alergija, klausimais.  2010 m. rugsėjo mėnesį atsižvelgiant į vaikų poreikius ir tėvų pageidavimus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, Kauno vaikų darželis „Klevelis“ reorganizuojamas į specialiosios paskirties įstaigą Kauno lopšelį-darželį „Klevelis“.

2017 metų rugsėjo mėnesį, atliepiant ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo optimizavimą Kauno mieste, prie lopšelio-darželio „Klevelis“ prijungiamas Kauno 1-asis vaikų darželis -1934 metais įsteigta pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga Kaune, jau tuo metu garsėjusi netradiciniu požiūriu į vaikų ugdymą/-si, ugdymo sistemas, Vakarų Europos mokslo pasiekimus. Gilios Kauno 1-ojo darželio tradicijos buvo ir yra tęsiamos iki šių dienų.

Taigi, šiuo metu Kauno lopšelis-darželis “Klevelis“ veiklą vykdo dviejuose pastatuose, kurių viename veikia 6 specialiosios paskirties grupės, skirtos ankstyvojo,  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams,  kitame – 2 bendrosios paskirties grupės – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Close Menu