Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Kauno lopšelyje-darželyje “Klevelis“ veikia 8 grupės: 6 skirtos vaikams sergantiems lėtiniais somatiniais ir neurologiniais sutrikimais (lėtiniai obstrukciniai bronchitai, bronchinė astma, atopinis dermatitas, alergija, psoriazė, ir kt.) bei turintiems maisto alergijų.
Taip pat įstaigoje veikia 2 bendrosios paskirties darželio grupės, kurios ugdyme taiko M. Montessori metodikos elementus.
Bendras planinis vaikų skaičius – 115 (lopšelio grupėje – 15 vaikų, darželio grupėse – po 20 vaikų).


„Pelėdžiukų“ lopšelio grupė dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
„Zuikučių“ ikimokyklinio ugdymo grupė dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
„Voveriukų“ ikimokyklinio ugdymo grupė dirba nuo 7.00 iki 19.00 val.
„Meškučių“ ikimokyklinio ugdymo grupė dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
„Skruzdėliukų“ priešmokyklinio ugdymo grupė dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
„Bitučių“ ikimokyklinio ugdymo grupė dirba nuo 6.30 iki 18.30 val.


Norint užregistruoti vaiką į centralizuotą vaikų priėmimo eilę lopšelyje-darželyje „Klevelis“ tėvai (įtėviai) ar globėjai atvyksta į įstaigą ir pateikia šiuos dokumentus:
• gyvenamosios vietos deklaraciją, kurioje nurodyta vaiko ir nors vieno iš tėvų gyvenamoji vieta (Kauno mieste).
• gydytojo pažymą dėl alergijos, atopinio dermatito, astmos ir kt.
• vaiko gimimo liudijimo (kopiją).
• pažymą (originalą ir kopiją) apie vaiko turimą prioritetą dėl patekimo į įstaigą (neįgalumo pažyma, socialiai remtinos šeimos statusą patvirtinanti pažyma, šeimos sudėties pažyma iš seniūnijos patvirtinanti daugioavaikės šeimos statusą, vaiko teisių apsaugos tarnybos pažyma ir kt.).

Už Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes atsakinga socialinė pedagogė Inga Žalnerauskienė, kontaktinis telefonas 8 (37) 422 448.


Papildoma informacija:
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Sprendimas dėl “Aprašo” pakeitimo


Informacija atnaujinta 2022-09-01

Close Menu