Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Kauno lopšelyje-darželyje “Klevelis“ veikia 8 grupės: 6 grupės, skirtos vaikams sergantiems lėtiniais somatiniais ir neurologiniais sutrikimais (lėtiniai obstrukciniai bronchitai, bronchinė astma, atopinis dermatitas, alergija, psoriazė, ir kt.) bei turintiems maisto alergijų.
Taip pat įstaigoje veikia 2 bendrosios paskirties darželio grupės, kurios ugdyme taiko M. Montessori metodikos elementus.
Bendras planinis vaikų skaičius – 150 (lopšelio grupėse po – 15 vaikų, darželio grupėse – po 20 vaikų).

cialis generico online


„Pelėdžiukų“ lopšelio grupė (2-3 m.) dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
„Bitučių“ lopšelio grupė (1,5-2,5 m.) dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
„Zuikučių“ ikimokyklinio ugdymo grupė (3-5 m.) dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
„Voveriukų“ ikimokyklinio ugdymo grupė (3-5 m.) dirba nuo 6.30 iki 18.30 val.
„Meškučių“ ikimokyklinio ugdymo grupė (3-5 m.) dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
„Skruzdėliukų“ priešmokyklinio ugdymo grupė (4-6 m.) dirba nuo 6.30 iki 18.30 val.
I-a “Montessori” ikimokyklinio mišraus amžiaus grupė (3-6 m.) dirba nuo 7.00 iki 19.00 val.
II-a “Montessori” ikimokyklinio mišraus amžiaus grupė (3-6 m.) dirba nuo 7.00 iki 19.00 val.


Norint užregistruoti vaiką į centralizuotą vaikų priėmimo eilę lopšelyje-darželyje „Klevelis“ tėvai (įtėviai) ar globėjai atvyksta į įstaigą ir pateikia šiuos dokumentus:
• gyvenamosios vietos deklaraciją, kurioje nurodyta vaiko ir nors vieno iš tėvų gyvenamoji vieta (Kauno mieste).
• gydytojo pažymą dėl alergijos, atopinio dermatito, astmos ir kt.
• vaiko gimimo liudijimo (kopiją).
• pažymą (originalą ir kopiją) apie vaiko turimą prioritetą dėl patekimo į įstaigą (neįgalumo pažyma, socialiai remtinos šeimos statusą patvirtinanti pažyma, šeimos sudėties pažyma iš seniūnijos patvirtinanti daugioavaikės šeimos statusą, vaiko teisių apsaugos tarnybos pažyma ir kt.).

Už Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes atsakinga socialinė pedagogė Inga Žalnerauskienė, kontaktinis telefonas 8 (37) 42 2 4 48, mob. telefonas +370 621 29 082.


Papildoma informacija:
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Sprendimas dėl “Aprašo” pakeitimo


Informacija atnaujinta 2023-09-01

Close Menu