Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 6:30 – 18:30

Vaikai :
Grupę lanko 20 vaikų (3 – 4 metų amžiaus) 6 mergaitės ir 14 berniukų.
Ugdomoji aplinka: Šioje grupėje dirbama pagal lopšelio darželio „Klevelis“ ikimokyklinio amžiaus programą. Grupės aplinka suskirstyta į keturias erdves: kūrybinę, vaidybinę, judėjimo ir ramybės.
Grupės komanda:
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Žuromskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gabrielė Chasijeva
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Valalytė
Auklėtojų padėjėja Daiva Stanislauskienė
Prioritetiniai 2018-2019 mokslo metų tikslai:
Savarankiškumo įgūdžių lavinimas, saugumo ir sveikatos saugojimo bei socialinės kompetencijų ugdymas.
Grupėje vykdomas projektas: smulkios motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui ikimokykliniame amžiuje „Mažais mažais žingsneliais…“ dalyvaujant logopedei metodininkei Vidai Rugienei.
Tėvų aktyvas:
Viktorija Šiugždienė, Rasa Čižauskaitė

Informacija atnaujinta 2019-07-19

Close Menu