Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 6:30 – 18:30

Vaikai :
Grupę lanko 20 vaikų (3 – 5 metų amžiaus).
Ugdomoji aplinka: Šioje grupėje dirbama pagal lopšelio darželio „Klevelis“ ikimokyklinio amžiaus programą. Grupės aplinka suskirstyta į keturias erdves: kūrybinę, vaidybinę, judėjimo ir ramybės.
Grupės komanda:
Mokytojos: Gabrielė ir Paulina.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Daiva.

Grupės kontaktai:
Tel. Nr. (8-69) 43 14 13

Prioritetiniai 2022-2023 mokslo metų tikslai:
Savarankiškumo įgūdžių lavinimas, saugumo ir sveikatos saugojimo bei socialinės kompetencijų ugdymas.
Grupėje vykdomas projektas: smulkios motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui ikimokykliniame amžiuje „Mažais mažais žingsneliais…“ dalyvaujant logopedei metodininkei Vidai Rugienei.

Informacija atnaujinta 2022-09-01

Close Menu