Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Ugdytiniams, pagal poreikį, teikiama meninio ugdymo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pagalba.
Įstaigoje dirba psichologas, socialinis pedagogas, logopedas.
Ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacinių sutrikimų, teikiama logopedo pagalba.


Ugdytiniams, sergantiems sunkesne alergijos forma, turintiems adaptacinių, elgesio bei emocinių problemų įstaigoje dirbantis meninio ugdymo (dailės) mokytojas taiko meno terapijos elementus.


Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas, taikydamas įvairias muzikinės veiklos organizavimo formas, būdus ir metodus, sistemingai tobulina individualius vaikų muzikinius gebėjimus.
Meninio ugdymo (šokio) mokytojas užsiėmimų metu lavina pagrindines fizines ypatybes, formuoja judėjimo įgūdžius, taisyklingą laikyseną. Ypatingas dėmesys skiriamas kvėpavimo pratimams.


Informacija atnaujinta 2023-09-01

Close Menu