Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

ATNAUJINTA MOKESČIO UŽ DARŽELIUS KAUNO MIESTE TVARKA
Kauno miesto savivaldybės taryba 2023 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-32 pakeitė iki tol galiojusį atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą.


Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-32, čia 


Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, čia


Kauno lopšelio-darželio “Klevelis” 2022-2023 m.m. renginių planas, čia

Kauno bendruomeniniai šeimos namai. Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms, spausti čia

Šeimų akademija, spausti čia

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. T-316
Lopšelio-darželio “Klevelis” nuostatai


15-os dienų valgiaraščiai, patvirtinti Kauno Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos:

(4-7 m.) darželio vaikų mityba (Montesorri gr.)  spausti čia

(1-3 m.) lopšelio  vaikų mityba (spec. grupės) spausti čia

(4-7 m.) darželio vaikų mityba (spec. grupės) spausti čia

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas
Pakeitimas, galiojantis nuo 2020-01-01 čiaTRADICINIAI KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS”
RENGINIAI

  • Pramoga įstaigos bendruomenei “Sveikuoliukų ruduo” (rugsėjo mėnesį)
  • Renginys Kauno ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“ (gruodžio mėnesį)
  • Sportinė pramoga įstaigos bendruomenei skirta Astmos dienai paminėti (gegužės mėnesį)
  • Viktorina priešmokyklinukams “Sveikatos šalyje” (birželio mėnesį)

INFORMACIJA TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI LANKO M. MONTESSORI METODU DIRBANČIAS GRUPES

“Marija Montessori: ugdymo filosofija ir principai”, čia
Parengė: Inga Stiopina, vyresnioji mokytoja

“Ugdytojo vaidmui. Montessori aplinkos ypatumai”, čia
Parengė: Inga Stiopina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

“M. Montessori ugdymo sistema” straipsnis, čia
Parengė: Inga Stiopina, vyresnioji auklėtoja

Informacija atnaujinta 2023-02-09

                                                                                         

Close Menu