Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Prijaučiantys lopšelio-darželio “Klevelis” dvasiai ir darbams !

Kviečiame ir Jus prisidėti prie lopšelio-darželio veiklos tobulinimo. Pasinaudokite Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo suteikiama teise, nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų), paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Toks paramos darželiui teikimo būdas, nereikalauja iš Jūsų jokių papildomų materialinių išlaidų.

Savo indėliu jūs galite prisidėti prie to, kad vaikams lopšelyje-darželyje “Klevelis” būtų smagiau !

Ačiū visiems ankstesniais metais parėmusiems darželį, gautos lėšos buvo panaudotos mūsų veiklos tobulinimui.

Jeigu Jūs nusprendėte paremti mūsų lopšelį-darželį ir šiemet, Jūs, gerbiamieji, turite:

  • jei deklaruojate Internetu: parsisiųsti Formą FR0512 ir failą su darželio duomenimis, ją užpildyti, t.y. suvesti Jūsų asmeninę informaciją t.y asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, e-paštas ir pateikti Internetu
  • jei deklaruojate mokesčių inspekcijoje:
  1. Užpildyti Jums atsiųstą Formą FR0512 su lopšelio-darželio duomenimis, t.y. suvesti Jūsų asmeninę informaciją t.y asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, e-paštas;
  2. 8 laukelyje reikia žymėti, kad tai pirminė paraiška;
  3. Ir pačioje apačioje nepamiršti pasirašyti.

Šią formą reikia pristatyti į VMI skyrių iki šių metų gegužės 1 d.
Tai galima padaryti kartu su pajamų deklaracijomis arba atskirai.

Jei kils klausimų dėl pildymo ar pristatymo prašome kreiptis bet kada, stengsimės padėti.
Direktorė Raimonda Rasa Rumšienė, tel. 8 37 422448


Lėšų panaudojimo ataskaita


Informacija atnaujinta 2013-05-13

Close Menu