Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

VIZIJA

Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ vizija – tapti atvira, nuolat besimokančia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucija, užtikrinančia lygias galimybes ir garantuojančia modernias ir palankias sąlygas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, glaudžiai bendradarbiaujančia su kitomis švietimo, mokymo institucijomis bei ugdytinių šeimomis, keliančia šeimos edukacinę kultūrą.


MISIJA

Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ misija – būti tokia švietimo institucija, kurioje sudarytos sąlygos 1,5 – 6 (7) m.vaikams, turintiems lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kurioje dirbtų kompetetingi mokytojai, turintys dalykiškos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo patirties, išmanantys vaiko raidą, įgiję stebėjimo ir vertinimo įgūdžių, gebantys pastebėti individualius patirties kaupimo tikslus bei siekimus, pripažįstantys komandinį darbą, bendraujantys su šeimomis, gerbiantys individualius vaikų skirtumus, įstengiantys ugdyti vaikus, turinčius sveikatos problemų, ir tinkamai parengti juos mokyklai.
Užtikrinti sąlygas vaikų prigimtinių galių atpažinimui ir puoselėjimui, formuojant šeimos ir vaiko vertybines nuostatas, savigarbą, ugdant kūrybišką, savarankišką, pakankamai brandų mokyklai ir pasiruošusį integruotis į visuomenę vaiką.
Teikti Kauno miesto šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, turinčius lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų (alergijos, astma, celiakija, fenilketoneurija), reikiamą informaciją įvairiais vaikų ugdymo klausimais.


Informacija atnaujinta 2023-09-01

Close Menu