Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

MIŠRI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:30 – 18:00

Vaikai:
Grupę lanko 19 ugdytinių : 6 mergaitės ir 13 berniukų. 17 ugdytinių yra priešmokyklinio amžiaus, 2 – ikimokyklinio amžiaus.
Grupės komanda:
Mokytoja metodininkė Lina Stanaitienė
Mokytoja metodininkė Lina Skiečiuvienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Zita Ruzgailienė

Grupės kontaktai:
Tel. Nr. (8-61) 85 61 03
Prioritetiniai 2019/2020 m.m. ugdymo tikslai:
Prioritetinė kompetencija – sveikatos stiprinimo ir saugojimo. Užtikrinti sistemingą ugdymo/si aplinkų pritaikymą sergantiems atopiniu dermatitu bei bronchine astma. Parengti ugdytinius sėkmingam mokymuisi mokykloje. Tobulinti ugdytinių socialinę kompetenciją. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvauti respublikiniame projekte „Ypatingi vaikai 2019“
Organizuoti respublikinį projektą „Smalsučių laboratorija“
Dalyvauti ikimokyklinių įstaigų projekte „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“

Grupės tėvų aktyvas:
Daiva Stanislauskienė

Informacija atnaujinta 2020-01-02

Parašykite komentarą

Close Menu