Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

MIŠRI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:30 – 18:00

Vaikai:
Grupę lanko 23 ugdytiniai : 10 mergaičių ir 13 berniukų. 17 ugdytinių yra priešmokyklinio amžiaus, 6 – ikimokyklinio amžiaus.
Grupės komanda:
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Stanaitienė                     Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina Skiečiuvienė                                                   Auklėtojų padėjėja Zita Ruzgailienė
Prioritetiniai 2018/2019 m.m. ugdymo tikslai:
Prioritetinė kompetencija – sveikatos stiprinimo ir saugojimo. Užtikrinti sistemingą ugdymo/si aplinkų pritaikymą sergantiems atopiniu dermatitu bei bronchine astma. Parengti ugdytinius sėkmingam mokymuisi mokykloje. Tobulinti ugdytinių socialinę kompetenciją. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvauti respublikiniame projekte „Ypatingi vaikai 2019“
Organizuoti respublikinį projektą „Smalsučių laboratorija“
Dalyvauti ikimokyklinių įstaigų projekte „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“
Grupės tėvų aktyvas:

Informacija atnaujinta 2019-07-19

Parašykite komentarą

Close Menu