Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

Vaikai :
Grupę lanko 20 vaikų, 6 mergaitės ir 14 berniukų.
Grupės komanda:
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Vaidotienė,                                                  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Skiečiuvienė                                                Auklėtojų padėjėja Vilma Eizentienė
Prioritetiniai 2018/2019 m.m. ugdymo tikslai:
Edukacinių erdvių kūrimas, siekiant užtikrinti saugias ir sveikas sąlygas (alergiškiems vaikams tinkančias patalpas) vaikų kūrybiškumo ugdymui (si). Tiek veiklų, tiek kitais rėžiminiais momentais plėtoti ugdytinių sveikatos saugojimo kompetenciją. Sėkminga naujai atvykusių vaikų adaptacija grupėje. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Grupės pedagogių inicijuotas ir parengtas projektas Kauno m. ikimokyklinių įstaigų pedagogams ,,Sveikuoliukų šūkis – sportas, sveikas maistas ir švara’’.
Grupės projektas ,,Sveikos pėdutės, greitos kojytės‘‘.
Tėvų aktyvas:

Informacija atnaujinta 2019-07-19

Parašykite komentarą

Close Menu