Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacinių sutrikimų, teikiama logopedo pagalba.
Ugdytiniams, sergantiems sunkesne alergijos forma, turintiems adaptacinių, elgesio bei emocinių problemų įstaigoje dirbantis menų pedagogas taiko meno terapijos elementus.
Muzikos pedagogas, taikydamas įvairias muzikinės veiklos organizavimo formas, būdus ir metodus, sistemingai tobulina individualius vaikų muzikinius gebėjimus.
Kūno kultūros pedagogas kūno kultūros užsiėmimų metu lavina pagrindines fizines ypatybes, formuoja judėjimo įgūdžius, taisyklingą laikyseną. Ypatingas dėmesys skiriamas kvėpavimo pratimams.

 

Informacija atnaujinta 2013-05-13

Close Menu