Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos keičiasi ugdymo mokestis

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-03-28 sprendimu Nr. T-103 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos keičiamas ugdymo mokestis, kuris sudarys 1 Eurą per dieną.
Su Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023-03-28 sprendimu Nr. T-103 galite susipažinti čia

Close Menu