Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas +370 37 42 24 48 klevelis@gmail.com

Atnaujinta mokesčio už darželius tvarka

Kauno miesto savivaldybės taryba 2023 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-32 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” pakeitė mokesčio už darželius Kauno mieste tvarką. Tarybos sprendimu nauja mokesčio tvarka įsigalioja nuo 2023 m. sausio 19 d.


Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-32, čia


Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, čia

Close Menu