3 Voveriukai

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Vaikai :
Grupę lanko 23 vaikai, 11 mergaičių ir 12 berniukų.
Grupės komanda:
Vyresnioji auklėtoja Zita Sargūnienė, auklėtoja metodininkė Brigita Rasa Podelskienė ir auklėtojų padėjėja Zita Šakočienė.
Prioritetiniai 2014/2015 m.m. ugdymo tikslai:
Sėkminga naujai atvykusių vaikų adaptacija grupėje. Sveikatos saugojimo ir Socialinės kompetencijos ugdymas. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvauti respublikiniame projekte „Savaitė be patyčių“.
Dalyvauti respublikiniame vaikų sveikatingumo projekte „Sveikatos želmenėliai“.
Dalyvauti respublikiniame projekte „Ypatingi vaikai 2014“
Tėvų aktyvas:
Nerijus Jakulis, Odeta Karmonienė, Laima Šeputienė ir Aušra Sakalauskienė.

VOVERIUKAI 2013


VOVERIUKAI 2008

VOVERIUKAI 2010

Informacija atnaujinta 2014-09-19

Leave a Reply