Istorija

Lopšelis-darželis “Klevelis“ savo veiklą pradėjo 1965m.
Nuo 1965-1992m. jis veikė, kaip Kauno 69-asis vaikų darželis.
1993m. darželio pavadinimas pakeistas į Kauno vaikų darželį “Klevelis“.
Iki 2001m. darželyje veikė tik bendrosios paskirties grupės.
Atsižvelgiant į Lietuvoje, o tuo pačiu ir Kauno mieste, didėjantį įvairiais alerginiais susirgimais sergančių ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei įvertinus realią šių sveikatos problemų turinčių vaikų situaciją mieste (Kauno mieste nebuvo ikimokyklinės įstaigos, kurioje būtų sudarytos sąlygos ugdytis ir tinkamai pasirengti mokyklai alergijomis sergantiems vaikams), buvo nuspręsta įstaigoje įsteigti jiems specialiosios paskirties grupę.
2001m. rugsėjo mėn. įstaigoje pradėjo veikti pirmoji specialiosios paskirties ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė.
Tai suteikė galimybę vaikams, sergantiems alerginiais susirgimais, lankyti ikimokyklinę įstaigą, tenkinti savo prigimtinį poreikį bendrauti su bendraamžiais, užsiimti juos dominančia veikla, padedant kvalifikuotiems pedagogams ir kitiems specialistams, visapusiškai tobulėti, ugdytis visas, sėkmingam mokymuisi mokykloje, būtinas kompetencijas.
Didėjant pageidaujančių lankyti specialiosios paskirties grupę, vaikų, sergančių alerginiais susirgimais, skaičiui, 2002m., 2003m., ir 2004m. rugsėjo mėn. dar po vieną bendrosios paskirties grupę buvo reorganizuota į specialiosios paskirties grupes.
2004 m. rugsėjo mėn. įstaigoje jau veikė 2 bendrosios paskirties ir 4 specialiosios paskirties grupės. Iš jų: 3 specialiosios paskirties ikimokyklinio ugdymo ir 1 specialiosios paskirties priešmokyklinio ugdymo grupės.
Nuo 2008m. rugsėjo mėn. jau veikia 5 specialiosios paskirties grupės ir 1 bendrosios paskirties grupė.
Nuo 2009-09-01 įstaigoje veikia 6 specialiosios paskirties grupės skirtos alergiškiems vaikams.
2010 m. rugsėjo mėn., atsižvelgiant į vaikų poreikius ir tėvų pageidavimus, bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo grupė performuota į ankstyvojo amžiaus specialiosios paskirties grupę ir Kauno m. savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. T-203, Kauno vaikų darželis „Klevelis“ pertvarkytas į specialiosios paskirties įstaigą Kauno lopšelį–darželį „Klevelis“.
Kauno lopšelyje-darželyje “Klevelis“ veikia 6 specialiosios paskirties grupės: 1 – ankstyvojo ugdymo, 3 – ikimokyklinio ugdymo ir 2 – priešmokyklinio ugdymo.
Ankstyvojo ugdymo grupę lanko vaikai nuo 1.5 iki 3 m. Ikimokyklinio ugdymo grupes lanko vaikai nuo 3 iki 6m. Vaikai, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sukanka 6m. (tėvų sprendimu ir jaunesni), keliami į priešmokyklinio ugdymo grupę. Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, atsižvelgiant į šio amžiaus ugdytinių skaičių įstaigoje, kasmet keičiasi.

Comments are closed.