Vyriausioji buhalterė

GYVENIMO APRAŠYMAS

Vardas, pavardė: Olga Jolanta Jurevičienė
Gimimo data, vieta: 1969 09 30 (43 m.), Kaunas
Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi. Auginu du sūnus.
Tel.: (8 37) 42 45 11
El. paštas: klevelisjolanta@gmail.com
Išsilavinimas: aukštasis – universitetinis

Išsilavinimas:
2009.09 – 2011.06 Kauno technologijos universitetas – ekonomikos magistras – specializacija: Apskaita ir auditas

2004.09 – 2009.06 Lietuvos žemės ūkio universitetas – vadybos ir verslo administravimo bakalauras – specialybė: Buhalterinė apskaita ir finansai

1986.09 – 1988.11 Kauno ekonomikos technikumas – specialybė: Buhalterinė apskaita

Darbo patirtis:
2003.10 – Dabar Vyriausioji buhalterė, Kauno lopšelis – darželis „Klevelis“ (darbuotojų skaičius – 41).
Atsakomybė: Biudžetinės įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinės apskaitos organizavimas. Įstaigos materialinių ir finansinių resursų ekonomiško naudojimo kontrolė. Finansinės ir mokestinės atskaitomybės rengimas. Įstaigos biudžeto sąmatų planavimas. Biudžetinės organizacijos veiklos ūkinių operacijų ir faktų analizė ir įvertinimas.
2001.10 – 2003.10 Sąskaitininkė – kasininkė, Kauno vaikų darželis „Klevelis“
Atsakomybė: Įstaigos kasos operacijų apskaita, atsiskaitymų su tiekėjais apskaita, tėvų įnašų apskaita, atsargų apskaita.

Papildomi mokymai – seminarai:
2013.01.23 – 2013.01.23 VSAFAS praktinis taikymas: duomenų pateikimas į viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)
Organizatorius: UAB EXORO
Sertifikatas: Turiu
2012.11.08 – 2012.11.08 Valstybės ir savivaldybės turto apskaitos praktiniai aspektai
Organizatorius: UAB EXORO
Sertifikatas: Turiu
2012.02.08 – 2012.02.09 VSAFAS taikymo praktika. Metinių finansinių ataskaitų duomenys, jų tikrinimas
Organizatorius: UAB EXORO
Sertifikatas: Turiu
2011.01.25 – 2011.01.26 VSAFAS praktiškai: nuo pirminių dokumentų iki metinių ataskaitų rinkinio
Organizatorius: UAB EXORO
Sertifikatas: Turiu
2010.05.06 – 2010.05.07 VSAFAS praktinis taikymas ir finansinių ataskaitų rengimas
Organizatorius: UAB EXORO
Sertifikatas: Turiu
2010.03.05 – 2010.03.05 Biudžetinės įstaigos ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pagrindinės sąskaitų korespondencijos
Organizatorius: UAB Auditorių aljansas
Sertifikatas: Turiu
2009.11.13 – 2009.11.13 Inventorizacija. Buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimas
Organizatorius: UAB Auditorių aljansas
Sertifikatas: Turiu
2009.09.22 – 2009.09.23 Viešojo sektoriaus apskaitos standartai
2009.10.12 – 2009.10.13 Organizatorius: UAB Mentoringas
Sertifikatas: Turiu
2009.02.13 – 2009.02.13 Aktualūs gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įstatymų pakeitimai
Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Sertifikatas: Turiu
Kalbos:
Kalbu/Rašau/Skaitau
Lietuvių kalba Gimtoji/Gimtoji/Gimtoji
Rusų kalba Puikiai/Puikiai/Puikiai
Anglų kalba Pagrindai/Pagrindai/Pagrindai

Kompiuterinės žinios: MS Office, Buhalterinės apskaitos sistema „Progra – Apskaita“, Internetas (laisvai), PowerPoint.

Asmeninė informacija: Komunikabili, aktyvi, kruopšti, atsakinga, sąžininga bei atkakliai siekianti užsibrėžto tikslo. Reikli sau ir kitiems, imli naujovėms. Greitai randanti bendrą kalbą su kolegomis ir galinti diskutuoti įvairiomis temomis.


Informacija atnaujinta 2013-05-13

Comments are closed.