Pavaduotojos ugdymo reikalams

 

GYVENIMO APRAŠYMAS

Vardas, pavardė: Asta Jakimavičienė
Gimimo data: 1971 m. gruodžio 14 d.
Šeimyninė padėtis: ištekėjusi.
Telefono numeris: (8 37) 42 45 11
El. Paštas: klevelis@gmail.com


IŠSILAVINIMAS
aukštasis, magistro laipsnis:
2002 m. Kauno technologijos universitetas, edukologijos magistras.
1997 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

DARBO PATIRTIS
Pedagoginis darbo stažas 20 m.

Nuo 2017-10-02 Kauno lopšelis-darželis “Klevelis” – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2003-09-01 Kauno kolegija – dėstytoja.

2001-10-15 – 2003-08-31 Marijampolės kolegija – dėstytoja.

1994-09-01 – 2001-01-08 pradinė mokykla-darželis “Saulutė” – auklėtoja.

1991-11-05 – 1993-08-01 35 vaikų lopšelis-darželis – auklėtoja.
KALBOS
Kalba Rašymas Kalbėjimas Supratimas
Lietuvių gimtoji kalba
Rusų labai geras labai geras labai geras
Anglų vidutinis vidutinis vidutinis
DARBO KOMPIUTERIU ĮGŪDŽIAI
biuro programinė įranga:
MS Word, MS Excel, MS Power Point
valdymo sistemos:
Windows 2000/XP, Windows Vista

                                                    GYVENIMO APRAŠYMAS

Vardas, pavardė: Vaida Valalytė
Gimimo data: 1989 m. sausio 05 d.
Šeimyninė padėtis: netekėjusi.
Telefono numeris: (8 37) 42 48 24
El. Paštas: klevelis@gmail.com


IŠSILAVINIMAS
aukštasis, bakalauro laipsnis:
2011 m. Vilniaus Universitetas, filologijos bakalauras.
2016 m. – dabar Kauno kolegija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

DARBO PATIRTIS

Darbo patirtis švietimo įstaigose 7 metai ir 5 mėn.

Pedagoginis darbo stažas 3 m.

Nuo 2018-01-07 Kauno lopšelis-darželis “Klevelis” – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2017-10-02 Kauno lopšelis-darželis “Klevelis” auklėtoja.

2017-05-01 – 2017-09-30 Kauno lopšelis-darželis “Vaivorykštė” direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

2016-10-02 – 2017-04-30 Kauno lopšelis-darželis “Tukas” auklėtoja.

Nuo 2016-09-01 Kauno lopšelis-darželis “Klevelis” raštvedė.

2011-09-01 – 2017-04-30 Kauno lopšelis-darželis “Spindulys” raštvedė, archyvarė, meninio ugdymo (dailės) mokytoja, auklėtoja.

KALBOS
Kalba Rašymas Kalbėjimas Supratimas
Lietuvių gimtoji kalba
Anglų labai geras labai geras labai geras
Vokiečių vidutinis vidutinis vidutinis
DARBO KOMPIUTERIU ĮGŪDŽIAI
biuro programinė įranga:
MS Word, MS Excel, MS Power Point
valdymo sistemos:
Windows 2000/XP, Windows Vista                                                                                 Dokumentų valdymo sistema DVS,                                                                                              Personalo modulis,                                                                                                                            Mokinių ir pedagogų registrai,                                                                                                        Strateginio veiklos organizavimo sistema STRAPIS,                                                                    SODROS sistema.

Informacija atnaujinta 2019-01-30