Metinė veiklos programa

2016 metų lopšelio-darželio “Klevelis” metų veiklos planas, čia                                                    2017 metų lopšelio-darželio “Klevelis” metinė veiklos programa, čia                                          2018 metų lopšelio-darželio “Klevelis” metinė veiklos programa, čia                                          2019 metų lopšelio-darželio “Klevelis” metinė veiklos programa, čia

Informacija atnaujinta 2019-01-30