Veikla

Įstaigos veikla, apibrėžta nuostatais, yra vykdoma pagal strateginį planą. Kasmet sudaroma metinė veiklos programa ir ikimokyklinio ugdymo programa, kurių pagrindu paruošiami atskirų grupių ugdymo planai mokslo metams.
Kas mėnesį paruošiamas įstaigos veiklos planas, kurį galima pasižiūrėti atitinkamo mėnesio Naujienų archyve.


Patalpų nuoma ir panaudojimas

Informacija atnaujinta 2016-02-15