Vadovai

LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVAI

Direktorė Raimonda Rasa Rumšienė
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Tel. (8 37) 42 24 48
Pavaduotoja ugdymo reikalams Loreta Aurelija Saulevičienė
III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Tel. (8 37) 42 45 11
Pavaduotoja ūkio reikalams Rasa Jankauskienė Tel. (8 37) 42 24 48, (8 37) 42 45 11
Vyr. buhalterė Olga Jolanta Jurevičienė Tel. (8 37) 42 45 11

Informacija atnaujinta 2013-05-13

Comments are closed.