Vadovai

LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVAI

Direktorė Raimonda Rasa Rumšienė Tel. (8 37) 42 24 48
Pavaduotojos ugdymo reikalams Asta Jakimavičienė

Vaida Valalytė

Tel. (8 37) 42 24 48
Pavaduotoja ūkio reikalams Rasa Jankauskienė Tel. (8 37) 42 24 48, (8 37) 42 45 11

Informacija atnaujinta 2019-01-30