Nuostatai

Kauno lopšelio-darželio „KLEVELIS“ nuostatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-668, čia

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimas Nr. T-668, čia