Finansinės ataskaitos

Finansinė atskaitomybė už 2019 m. I ketv., čia

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019 m. I ketv., čia

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus, čia

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018 m. IV ketv.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, čia

3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, čia

4. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

Finansinė atskaitomybė už 2018 m. III ketv., čia

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018 m. III ketv.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, čia

3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, čia

4. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

Finansinė atskaitomybė už 2018 m. II ketv., čia

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018 m. II ketv.,

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, čia

3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, čia

4. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

Finansinė atskaitomybė už 2018 m. I ketv., čia

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018 m. I ketv.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, čia

2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, čia

Finansinė atskaitomybė (ataskaitų rinkinys) už 2017 metus (iš VSAKIS), čia

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2017 m. II ketv.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos)

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB lėšos), čia

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB), čia

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos), čia

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (techn. darbuotojų DU), čia

8. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (VB pedag. DU), čia

9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (VB techn. DU), čia

10. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (spec. lėšos), čia

11. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (SB), čia

12. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (MK), čia

13. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (VB pedagog. DU), čia

14. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (VB techn. DU), čia

Finansinė atskaitomybė už 2017 m. II ketv.

1. Aiškinamasis raštas, čia

2. Veiklos rezultatų ataskaita, čia

3. Finansinės būklės ataskaita, čia

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2017 m. I ketv.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos), čia

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB lėšos), čia

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos), čia

5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, čia

6. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

Finansinė atskaitomybė už 2017 m. I ketv.

1. Aiškinamasis raštas, čia

2. Veiklos rezultatų ataskaita, čia

3. Finansinės būklės ataskaita, čia

Finansinė atskaitomybė už 2016 metus (iš VSAKIS)

Veiklos rezultatų ataskaita, čia

Grynojo turto pokyčių ataskaita, čia

Finansinės būklės ataskaita, čia

Pinigų srautų ataskaita, čia

Aiškinamasis raštas, čia

Finansinė atskaitomybė už 2016 m. priedai (iš VSAKIS)

Apskaitos politika, čia

Atsargos. Pastabos, čia

Atsargų vertės pasikeitimas, čia

Bendroji informacija, čia

Finansavimo sumos pagal šaltinį, čia

Finansavimo sumų likučiai, čia

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, čia

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas, čia

Ilgalaikio turto pastabos, čia

Informacija apie gautinas sumas, čia

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais, čia

Informacija apie išankstinius apmokėjimus, čia

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, čia

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas, čia

Informacija pagal veiklos segmentus, čia

Kitos pajamos. Pastabos, čia

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, čia

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas, čia

Nematerialiojo turto pastabos, čia

Pagrindinės veiklos sąnaudos, čia

2016 metų IV ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016 m. IV ketv.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos), čia

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB lėšos), čia

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (investicijų programa SB), čia

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos), čia

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. dotacija MMA kėlimui), čia

7. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, čia

8. Aiškinamasis raštas, čia

2016 metų III ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016 m. III ketv.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos), čia

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB lėšos), čia

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos), čia

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. dotacija MMA kėlimui), čia

6. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, čia

7. Aiškinamasis raštas, čia

Finansinė atskaitomybė už 2016 m. III ketv.

1. Finansinės būklės ataskaita, čia

2. Veiklos rezultatų ataskaita, čia

3. Aiškinamasis raštas, čia

2016 metų II ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016 m. II ketv.

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita, čia

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos), čia

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB lėšos), čia

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos), čia

5. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, čia

Finansinė atskaitomybė už 2016 m. II ketv.

1. Finansinės būklės ataskaita, čia

2. Veiklos rezultatų ataskaita, čia

3. Aiškinamasis raštas, čia

2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos: Forma Nr. 2 MK, Forma Nr. 2 SB, Forma Nr. 2 Spec. l.
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF)
Finansinės būklės ataskaita (JPG)
Veiklos rezultatų ataskaita (JPG)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


Metinės atskaitomybės už 2015 m. priedai
Atsargų vertės pasikeitimas (PDF)
Atsargos. Pastabos (PDF)
Veiklos segmentai (PDF)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai (PDF)
Finansavimo sumų likučiai (PDF)
Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas (PDF)
Ilgalaikis turtas. Pastabos (PDF)
Informacija apie išankstinius mokėjimus (PDF)
Įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiuta (PDF)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF)
Pagrindinės veiklos sąnaudos (PDF)
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF)
Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF)
Nematerialus turtas. Pastabos (PDF)
Per vienerius metus gautinos sumos (PDF)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (PDF)
Kai kurios mokėtinos sumos (PDF)


Metinė atskaitomybė už 2015 metus
Aiškinamasis raštas už 2015 m..pdf (DOC)
Bendroji ataskaita (PDF)
Finansinės būklės ataskaita (PDF)
Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (PDF)
Pinigų srautų ataskaita (PDF)Biudžeto vykdymas už 2015 metus
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2015 m. metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Miesto darnaus vystymosi programa)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SB)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. dotacija MMA)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. progr.)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. metinė


Ankstesni dokumentai:

2015 metų III ketvirtis
Biudežeto vykdymo ataskaitos: Forma Nr. 2 MK, Forma Nr. 2 SB, Forma Nr. 2 l progr., Forma Nr. 2 Dotacija MMA, Forma Nr. 2 Spec. progr.
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF)
Finansinės būklės ataskaita (JPG)
Veiklos rezultatų ataskaita (JPG)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


2015 metų II ketvirtis
Biudežeto vykdymo ataskaitos: Forma Nr. 2 MK, Forma Nr. 2 SB, Forma Nr. 2 Spec. l.
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF)
Finansinės būklės ataskaita (JPG)
Veiklos rezultatų ataskaita (JPG)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


2015 metų I ketvirtis
Biudežeto vykdymo ataskaitos: Forma Nr. 2 MK, Forma Nr. 2 SB, Forma Nr. 2 Spec. l.
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF)
Finansinės būklės ataskaita (JPG)
Veiklos rezultatų ataskaita (JPG)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


Metinės atskaitomybės už 2014 m. priedai
Atsargų vertės pasikeitimas (PDF)
Atsargos. Pastabos (PDF)
Veiklos segmentai (PDF)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai (PDF)
Finansavimo sumų likučiai (PDF)
Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas (PDF)
Ilgalaikis turtas. Pastabos (PDF)
Informacija apie išankstinius mokėjimus (PDF)
Įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiuta (PDF)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF)
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF)
Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF)
Nematerialus turtas. Pastabos (PDF)
Per vienerius metus gautinos sumos (PDF)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (PDF)
Kai kurios mokėtinos sumos (PDF)


Metinė atskaitomybė už 2014 metus
Aiškinamasis raštas už 2014 m..pdf (PDF)
Finansinės būklės ataskaita (PDF)
Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (PDF)
Pinigų srautų ataskaita (PDF)2014 metų III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)


2014 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)


2014 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)


Metinės atskaitomybės už 2013 m. priedai
Apskaitos politika (PDF)
Atsargų vertės pasikeitimas (PDF)
Atsargos. Pastabos (PDF)
Veiklos segmentai (PDF)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai (PDF)
Finansavimo sumų likučiai (PDF)
Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas (PDF)
Ilgalaikis turtas. Pastabos (PDF)
Informacija apie išankstinius mokėjimus (PDF)
Įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiuta (PDF)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF)
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF)
Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF)
Nematerialus turtas. Pastabos (PDF)
Pagrindinės veiklos kitos pajamos (PDF)
Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pastabos (PDF)
Pagrindinės veiklos sąnaudos (PDF)
Per vienerius metus gautinos sumos (PDF)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (PDF)
Kai kurios mokėtinos sumos (PDF)


Metinė atskaitomybė už 2013 metus
Finansinės būklės ataskaita (PDF)
Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (PDF)
Pinigų srautų ataskaita (PDF)


2013 metų III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)


2013 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)


2013 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)


Metinės atskaitomybės už 2012 m. priedai iš VSAKIS
Atsargų vertės pasikeitimas (PDF)
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (PDF)
Finansavimo sumų likučiai (PDF)
Finansavimo sumų pokyčiai (PDF)
Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas (PDF)
Informacija apie išankstinius mokėjimus (PDF)
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (PDF)
Įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta (PDF)
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF)
Nematerialaus turto vertės pasikeitimas (PDF)
Pagrindinės veiklos kitos pajamos (PDF)
Pagrindinės veiklos sąnaudos (PDF)
Per vienerius metus gautinos sumos (PDF)
Pinigai (PDF)
Trumpalaikės mokėtinos sumos (PDF)


2012 metų metinė ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita, I dalis (PDF)
Finansinės būklės ataskaita, II dalis (PDF)
Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (PDF)
Pinigų srautų ataskaita, I dalis (PDF)
Pinigų srautų ataskaita, II dalis (PDF)
2012 metų III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)
2012 metų II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)
2012 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (DOC)
Finansinės būklės ataskaita (XLS)
Veiklos rezultatų ataskaita (XLS)


Informacija atnaujinta 2017-06-01