6 Gandriukai

ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Vaikai :
„Gandriukų“ grupę lanko 17 vaikų (1,5 – 3 metų amžiaus) 6 mergaitės ir 11 berniukų.
Ugdomoji aplinka: Šioje grupėje dirbama pagal lopšelio darželio „Klevelis“ ankstyvojo amžiaus programą. Grupės aplinka suskirstyta į keturias erdves: kūrybinę, vaidybinę, judėjimo ir ramybės.
Grupės komanda:
Auklėtoja Dovilė Juočerienė, auklėtoja metodininkė Ilma Bespalovienė, auklėtojų padėjėja Rasa Razevičienė.
Prioritetiniai 2014-2015 mokslo metų tikslai:
Savarankiškumo įgūdžių lavinimas, saugumo ir sveikatos saugojimo bei socialinės kompetencijų ugdymas.
Grupėje vykdomas projektas: smulkios motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui ankstyvajame amžiuje „Mažais mažais žingsneliais…“ dalyvaujant logopedei metodininkei Vidai Rugienei.
Tėvų aktyvas:
Rytis Kaminskas, Laima Šeputienė, Evaldas Padervinskis.

GANDRIUKAI 2013

GANDRIUKAI 2008

GANDRIUKAI 2010

Informacija atnaujinta 2014-09-19

Leave a Reply