5 Meškučiai

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Vaikai :
Grupę lanko 23 vaikai, 8 mergaitės ir 15 berniukų.
Grupės komanda:
Vyresnioji auklėtoja Živilė Ramutė Šlikienė, vyresnioji auklėtoja Sandra Juškevičienė ir auklėtojų padėjėja Ramutė Rinkevičienė.
Prioritetiniai 2014/15 mokslo metų tikslai:
Sėkminga vaikų adaptacija grupėje. Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas. Socialinės kompetencijos ugdymas. Savarankiškumo įgūdžių tobulinimas. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvavimas respublikiniame vaikų sveikatingumo projekte „Sveikatos želmenėliai“.
Tėvų aktyvas:
Egidijus Maksimavičius, Aistė Balsienė, Rūta Vaišnoraitė

MEŠKUČIAI 2013

MEŠKUČIAI 2008

MEŠKUČIAI 2010

Informacija atnaujinta 2014-09-19

Leave a Reply