4 Nykštukai

MIŠRI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Vaikai:
Grupę lanko 23 ugdytiniai : 10 mergaičių ir 13 berniukų. 17 ugdytinių yra priešmokyklinio amžiaus, 6 – ikimokyklinio amžiaus.
Grupės komanda:
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Lina Stanaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ervina Griciūnaitė, auklėtojų padėjėja Aldona Žalinkevičienė .
Prioritetiniai 2014/2015 m.m. ugdymo tikslai:
Prioritetinė kompetencija – sveikatos stiprinimo ir saugojimo. Užtikrinti sistemingą ugdymo/si aplinkų pritaikymą sergantiems atopiniu dermatitu bei bronchine astma. Parengti ugdytinius sėkmingam mokymuisi mokykloje. Tobulinti ugdytinių socialinę kompetenciją. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Dalyvauti respublikiniame projekte „Ypatingi vaikai 2014“ 2014-09
Organizuoti respublikinį projektą „Smalsučių laboratorija“ 2015-02
Dalyvauti ikimokyklinių įstaigų projekte „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“ 20014-09-17/2014-12-13
Grupės tėvų aktyvas:
Eglė Jakulienė, Dalia Tamašienė, Vilma Paulionienė, Indrė Žvaliauskaitė.

NYKŠTUKAI 2013

NYKŠTUKAI 2008

NYKŠTUKAI 2010

NYKŠTUKŲ DARBELIAI 2010

Informacija atnaujinta 2014-09-19

Leave a Reply