2 Zuikučiai

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Vaikai :
Grupę lanko 23 vaikai, 6 mergaitės ir 17 berniukų.
Grupės komanda:
Vyresnioji auklėtoja Vilma Auglienė, vyresnioji auklėtoja Aldona Strašinskienė, auklėtojų padėjėja Vilma Eizentienė.
Prioritetiniai 2014/2015 m.m. ugdymo tikslai:
Edukacinių erdvių kūrimas, siekiant užtikrinti saugias ir sveikas sąlygas (alergiškiems vaikams tinkančias patalpas) vaikų kūrybiškumo ugdymui (si). Tiek veiklų, tiek kitais rėžiminiais momentais plėtoti ugdytinių sveikatos saugojimo kompetenciją. Sėkminga naujai atvykusių vaikų adaptacija grupėje. Gabių vaikų poreikių tenkinimas.
Projektinė veikla:
Grupės pedagogių inicijuotas ir parengtas projektas Kauno m. ikimokyklinių įstaigų pedagogams ,,Sveikuoliukų šūkis – sportas, sveikas maistas ir švara’’.
Grupės projektas ,,Sveikos pėdutės, greitos kojytės‘‘.
Tėvų aktyvas:
D. Putnaitė, I.Žvaliauskaitė, A.Raguckas, G.Adomaitienė.

ZUIKUČIAI 2013

ZUIKUČIAI 2008

ZUIKUČIAI 2010

Informacija atnaujinta 2014-09-19

Leave a Reply