1 Pelėdžiukai

MIŠRI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Vaikai:
Grupę lanko 22 vaikai. Iš jų – 10 mergaičių ir 12 berniukų. 10 – priešmokyklinio amžiaus (4 mergaitės, 6 berniukai) ir 12- ikimokyklinio amžiaus (6 mergaitės, 6 berniukai).
Grupės komanda:
priešmokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės: Rita Rimkevičienė, Lina Skiečiuvienė, auklėtojų padėjėja Renata Radvilavičienė.
Prioritetiniai 2014/2015 m.m. ugdymo tikslai:
Siekti tolygaus visų kompetencijų išlavėjimo ir mokyklinės brandos lygmens. Sveikatos saugojimo kompetencija – stiprinti vaikų psichines ir fizines galias.
Projektinė veikla:
Dalyvavimas respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Organizuoti respublikinį projektą ikimokyklinių įstaigų pedagogams „Smalsučių laboratorija“
Dalyvauti respublikiniame projekte „Ypatingi vaikai 2014“ .
Grupės tėvų aktyvas:
S. Šimkienė, E. Borodaitienė, G.Dabulskienė, E. Kutkaitis.

PELĖDŽIUKAI 2013

.

PELĖDŽIUKAI 2008

PELĖDŽIUKAI 2010

Informacija atnaujinta 2014-09-19

Leave a Reply