II-a “Montessori”

MIŠRI IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:00 – 19:00 val.

Vaikai :
Grupę lanko 20 vaikų. Vaikų amžius 3 – 6 metai.                                                                Grupės kolektyvas:                                                                                                                            Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Česiūnienė                                              Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Sinkevičienė                                Auklėtojų padėjėja Grasilda Lisauskienė

Tėvų aktyvas:

Informacija atnaujinta 2019-07-19