I-a “Montessori”

MIŠRI IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Grupės darbo laikas: 7:30 – 19:30 val.

Vaikai :
Grupę lanko 19 vaikų. Vaikų amžius 3-6 metai.
Grupės kolektyvas:                                                                                                                       Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Stiopina                                                             Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ieva Endziulytė                                                                             Auklėtojų padėjėja Gertrūda Stankienė

Tėvų aktyvas:

Informacija atnaujinta 2019-07-19